Aretus

alfalfa kollane mesilane on aretatud itaalia mesilasest lad. Apis mellifera ligustica Spin. põhjamaade liinist. Mesilaste geenid on pärit Soomest, Rootsist, Taanist ja Itaaliast.

 

Mesilasemade olulisemad valiku kriteeriumid

* Sülemlemiskainus
* Rahulikkus
* Hea mee korjamine
* Hea kärgede ehitamine
* Talvitumisvõime
* Kevadine kiire areng
* Vastupidavus haigustele
* Vähene taruvaigu kasutamine
* Värv

 

Hinneteskaala mesilaspere aretustöö hindamiseks.

(väljatöötatud Taani Mesinduseltsi, Mesilasemadekasvatusseltsi poolt aastast 1921 ja Aretajate ring 2007, täiendatud Eesti mesilasemade tõuaretajate poolt juunis 2010 Taanis)

Hinne 5 on parim, 1 on halvim

1. Sülemlemistug

2. Temperament

3. Rahulikkus kärjel

4. Meetoodang

5. Talvitumine

 

Nosematoosi proovid

Hügieenitest (kui hästi puhastavad mesilased kärjekannusid).

Värskelt kaanetatud haudmega (mitte vanem kuni silmad on veel roosad) kärg hoitakse külmikus üks ööpäev, seejärel asetatakse see tagasi mesilasperesse. 24 tunni möödudes tehakse esimene vaatlus – hindamine. 48 tunni möödudes teine hindamine. Väljapuhastamistööd hinnatakse allpool toodud hindamisskaala alusel.

 

Mesilaspere hinded aasta kohta.

  • Sülemlemistung: Madalaim hinne minimaalselt 4 korra kohta (suve jooksul). Ainult hinne 5 äratab huvi mesilase valimiseks.
  • Temperament: Kõikide hindamiste keskmine – minimaalselt 4 korra kohta.
  • Raamidel püsivus: Kõikide hindamiste keskmine – minimaalselt 4 korra kohta.
  • Meetoodang: Mesilaspere meesaagikuse hinne = aastahinne
  • Talvitumine: Mesilaspere talvitumise hinne = aastahinne