Esimesed lesed kasvavad

Esimesed lesed kasvavad

Kevad algas juba märtsi keskel kuid pärast seda on jäänud vinduma. Mesilased tunnetavad hästi kuidas ilma olud on. Vastavalt sellele kasvatavad hauet. Toiduga ollakse kokkuhoidlikumad. Kui tarus puudub suir ja õietolm pole suurt järelkasvu loota. Hiljuti olnud paar sooja ilma võimaldasid mesilasperesid kontrollida. Mesilasperedes olukord on erinev. Suuremates peredes kus oli palju sööta ja näha oli ka eelmise aasta suira, neis on hauet palju. Väiksemates peredes kus sööta jagus, kuid suira vähe, hauet ka vähesel hulgal.  Suir on oluline, juba sügisel peaks seda tarru jätma.

Sügisel sisse jäetud lesekannudega raamid on kasutusele võetud! Selle aasta lesepered on alustanud isamesilaste kasvatamist. Mai alguses peaksid esimesed poisid oma lennu tegema ja siis, saab alustada ka mesilasemade kasvatusega. Praegu tuleb igati soodustada mesilasperede arengut ja leskede kasvatamist. Tugev ja terve pere kasvatab alati isamesilasi mis tõstab mesilaspere töömeeleolu.

Mesilasperede arengu soodustamiseks kasutan talve söödaraamide lahti kaanetamist. Sööta on veel palju alles ja see tuleb enne uue saagi korjamist minimaalseks kulutada. Praegu tundubki et, kore jääb kuhugi mai teise poolde või veel hilisemaks.error: Content is protected !!