Mesilasemad 2018 hooajaks

Mesilasemad 2018 hooajaks

2018 mesindushooaja mesilasemade ettetellimine on avatud. Praeguseks on maili teel ette ära tellitud umbes 20% emadest. Tellimust saab teha siin.

Plaanis on paljundada 6 liini. Olen liinid jaotanud värvidega. Punane on kõige pikema ajalooga, edasi sinine, roheline, kollane, oranž ja hõbedane.

Punane liin on pärit Soome materjalist. Põhjus miks ta aretusse sattus oli lest, pigem selle puudumine. Pärast meevõttu tõrjet tehes kukkus selle liini perel alla väga vähe lesta ning teisel tõrjel hilis- sügisel veel vähem. Tegemist oli vana mesilasperega, mitte sülemlenud. See näitajaga sobis ta hästi. Varroalesta arvukus on seotud peamiselt mesilaste vargusega. Mida tihedamalt nad omavahel läbi käivad seda rohkem lesti laiali jaotavad. Punase liini pered on väga vagurad ja püsivad hästi kärjel. Sel aastal oli sülemlemist suhteliselt vähe, rohkem kui 2016 hooajal. Kuid just üks vaba paarunud punase liini ema pere sülemles täiesti tühjaks. Nii tühjaks sülemlenud pere pole ma kunagi näinud. Süü lasub ainult mesinikul endal, 2 nädalat ei külastatud mesilaspere. Vahel jääb mõni pere kahe silmavahele. Tarru jäi noore emaga umbes 4 raami mesilasi. Sülemlemistung kandub edasi geenidega, ju nad said need geenid topelt koguses. Punase liini peamine eelis paistabki olevat nende rahulikkus ja hea talvitumine. Hea arenguga, kuppe teevad kui mesinik neile tööd ei anna. Küll aga kannatavad nad hästi kuppude murdmist. Kui kupud murda ja perele tööd anda siis loobuvad nad sülemlemisest. Praegu on nad mu lemmik mesilased oma rahulikkuse tõttu. Punase liini pered vahetavad mesilasemasid nende kolmandal eluaastal salaja. Vana mesilasema saadetakse pensionile, ta elab tarus järgmise aasta suveni. Kui mai kuus võib leida eelmisel suvel vahetatud vana mesilasema siis jaanipäeva paiku teda enam ei leia. On korra juhtunud, et vana ema elas koos noore mesilasemaga poolteist aastat. Punase liini kaks ema.

Punase liini mesilasema 2015 mesindushooajal

Hõbedase liini tekitasin alles 2017 hooajal. Algema, saarel paarunud,  pere paistis kolmandat aastat eriliselt silma. Paar väga olulist omadust oli sellel perel. Rahulik ja pikk talvitumine, sülemlemiskainus, perega töötamisel ei olnud vaja suitsikut ja korjamine, mis on kaudselt seotud ka pere arenguga. Nad lihtsalt lendasid, ei midagi erilist, tarru vaadates kaanetatud mee hulk aina kasvas. Tugevad pered korjavad alati hästi kui on mida korjata. Kodu grupis ei olnud teist aastat head korjet. Mee koguse järgi eristusid mesilaspered väga hästi, mõned paistsid eriliselt silma. Väga oluline kriteerium oli valikul mesilasema viljakus ja eluiga. Enamasti mesilased vahetavad teisel aastal emad välja kuid seda ema hakati vahetama tema 4 eluaasta alguses, võimalik et ta on praegugi veel oma tarus pensionil. Kevadine areng ei ole väga kiire. Talvitunud tugev pere hakkas kiirest arenema alles mais. See võib olla seotud vana mesilasemaga. Hõbedase liini algema 2017

Hõbedase liini 3 aastase mesilasema haue 19.05.2017

Roheline liin on pärit Soome algemast. Neile meeldib palju sildu ehitada, eriti kile alla. Õnneks mitte kärgede vahele.  Hästi korjavad ja varastavad. Kui mesilas on nõrku peresid  ja keegi neid röövib, siis kindlasti on röövlid seotud mõne rohelise liini perega. Plussideks on rahulikkus ja hea korjamine. Kuppe oskavad ehitada kui mesinik pole hoolas. Talvitumine on kõigil liinidel hea, ilma selleta neid enam ei valitaks aretusse. Roheline liin on kõige hele kollaste mesilastega. Nemad kipuvad emasid vahetama nende teisel eluaastal. Lepivad samuti kahe emaga. Sellel liinil esineb samuti palju plaathauet. Rohelise liini ema kärjel.

Sinise liini mesilasema 2017 mesindushooajal

Sinine liin on Itaalia päritolu, nemad on iseloomuga. Olenevalt ilmast, on vaja kaitsevõrku. Meevõtul kohe kindlasti. Nii sama nad mett ära ei anna! Laiendamisel ja suvel korje ajal nad mesinikule tähelepanu ei pööra. Nad on head korjajad ja tõenäoliselt ka varastajad. Selles viimases jäävad nad alla rohelisele liinile. Nende peamine pluss ongi, nad on korje mesilased kui mesinik on olnud hoolas ja kõik tööd õige aegselt ära teinud. Vajavad väga palju ruumi pesas ja mee korpustes. Esineb kõige rohkem plaathauet.

Oranži liini on mesilas suhteliselt vähe. Nad on kaudselt suguluses punase liiniga. Aretuse käigus on neile tekkinud iseloom. Vajavad suitsikut läbivaatusel. Üldiselt on mul peaaegu alati mesilaste juures suitsik kaasas. Kile ära tõmbamine paistab neid ärritavat, pärast seda tegevust enam suitsu ei vaja.

Kollane liin on aretatud Rootsist pärit mesilasemast. Praegu ei ole väga palju mesilasi sellest liinist. Algema on pärit 2013 mesindushoojast. Esialgu paistab et, omadused on lähedased rohelisele liinile. Eristuvad, täiesti sülemlemiskained ja väga vagurad. Ükski vabapaarunud ega F0 ei läinud sülemlema. F0 on saarel paarunud või KS. 2018 hooajal on plaanis neid rohkem paljundada. Kõik algemad keda paljundatakse on pärit saarelt või kunstlikust seemendusest.

Kollase liini mesilasema 2017 mesindushooajalerror: Content is protected !!