UMS

Tartu maakonna usaldusmesinik. Minu ülesanne on olla abiks maakonna mesinikele.

 

Alustavale mesinikule kasulikku

Mesilastega koos olemine ja töötamine vajab planeerimist. Tegemist on elusolenditega, kes vajavad hoolt ja hoolitsemist. Kahjuks on tänapäeval looduses mesilaste hakkama saamine keeruline. Muutunud on korjemaad, haigused ja parasiidid. Hooleta jäänud mesilaspered mõjutavad teisi ümbruskonna mesilasperesid. Varem või hiljem hukkuvad need mesilased nii puuõõnsustes kui maha jäetud tarudes. Siin-seal kuuleb jutte et, selles puuõõnsuses on mesilased aastakümneid elanud. Lähemal uurimisel tuleb välja et, iga paari aasta tagant asustavad sülemid seda õõnsust uuesti. Kirjutasin alustavele mesinikule juhendi mis moodi alustada mesilaste pidamisega.  Juhend on pdf kujul mis tuleb  allalaadida või avada veebilehitsejaga. Mesindus inventar ja mesila rajamine

 

Mesindussekkumise 1. aastal (kuni 31. august 2023 või kuni vahendeid jagub)  jagatakse mesinikele järgmiseid vahendeid:

 

Monitooringu vahend EasyCheck varroalesta seiramiseks – antakse kasutada 1 vahend igale soovijale, kelle mesilaspered on registreeritud. Testeri topsi pannakse 2 teelusikat peenemat  tuhksuhkrut. Haudmeraamidelt raputatakse suuremale paberile ca 300-400 mesilast (sõelal on mesilaste koguse jaoks märkejooned sees pool). Mesilased valatakse topsi, suletakse sõelaga ja kaan keeratakse kinni. Toimub raputamine 30 sekundit, lastakse natuke rahuneda, raputamist korratakse veel kord ca 10 sekundit (raputamine toimub kaan all pool, sõel samuti asetatud kaane suunas). Sõelalt mesilased valatakse otse tarru ( mesilased on peaaegu pimedad kuna tuhksuhkur katab silmi), tarus puhastakse nad. Topis kaanelt loetakse kukkunud lestad, 4 lesta 400 mesilase kohta on 1% lestasust. Probleemne % mesilasperedele on erinev, üldiselt loetakse et 5% lestasust võib saada mesilasperele saatuslikuks.

 

Varroositõrje vahend Apiguard – antakse kasutada mesiniku kuni 10 mesilasperele (nn tutvustav kogus), kasutatakse augustis kohe pärast meevõttu 2 x 10 päevase vahega. Lestatõrjet on vaja korrata hiljem teise toimeainega!

 

Ameerika haudmemädaniku (AHM) tester – antakse mesinikule iseseisvalt kasutamiseks – nõutav usaldusmesiniku konsultatsioon. Kui leiate tarus hukkunud vaklu on soovitav teha kiirtest. Positiivse vastuse korral võtke ühendust usaldusmesinikuga.  Ameerika haudmemädanik mesilasperedes ei ole mööduv nähtus, pigem süvenev ning levib edasi teistesse mesilasperedesse.

 

Mesindussekkumise vahendite registreerimine

error: Content is protected !!