Esimene hindamine

Esimene hindamine

Mesilaste omaduste valiku üks kriteeriume on talvitumine. Käesolev talv algas suhteliselt keeruliselt. Ilm läks kiirelt külmaks ja püsis kuuaega sellisena. Oli veel lühemaid külma perioode kuid kokkuvõttes ei saa öelda, et mesilastel oli raske talv. Praeguseks on mesilaspered kontrollitud ning põhjad puhastatud. Tulemused on üsna head. Eelmine aasta oli tarude määrmist väljast rohkem kui tänavu. Peab ära mainima, et see lend mis siiani olnud on üsna nõrk ja talvitumine jätkub.

Tulemuseks kaks hukkunud põhipere, kahesajast. Üks idupere 3 raamil ja üks nõrgenenud augusti idupere. Toiduvaru on hetkel oluline, et hoida ära edaspidiseid hukkumisi.

Talvitumise hinde annan koondina, sügisest varakevadeni- talverahu,  söödakulu, pere tugevusest, pesa puhtusest ja langetise koguse põhjal.  Väikestel peredel on talvitumine raskem olenemata talvest. Talvitumist on mesinikul võimalik teha mesilastele kergemaks kuid ka raskemaks.  Hilise söötmise ja korje tõttu septembis jäävad mesilastel talvesöödaga kärjed kaanetamata ning toidu käärmine põhjustab mesilastele kõhulahtisust.

Ilus talvekobar, mesilaspere rahu, puhtus ja vähene langetis annavad hea hinde. Suurem kogus sööta kulub talvitumisel peamiselt haudmetegevusele ja taru soojas hoidmisele, mõlemad on talvitmisel puudused. Taru kütmine ei ole vajalik ja haudmetegevus talvel on halvim tegevus. Söödakulu alla 2 kg kuus on ok, üle selle on tegemist liigse sööda kulutamisega.

Põhiperede talverahu on olnud hea, tarust liiga vara välja kippumist mesilates on olnud vähene. Olen käinud iga kuu mesilaid  üle vaatamas. Lõplik talvitumine saab selgeks pärast puhastuslendu kui algab perede võrdsustamine. Selle tööga saab alustada kui välistemperatuur on üle +5 ja mesilased on puhastuslennul ära käinud.

Pered on suuremas osas talvekobarast lahkunud, see viitab haudmetegevusele, üksikud ootavad,. Paar nädalat tagasi oldi päris ilusti kobaras. Iga 20 pere kohta tuleb üks pere kes veel talvitub. Mesilased ootavad soojemat ilma, jalutavad lennuavadel, puhastavad raame talve mustusest. Märts on muutlik kuu, võib juhtuda et lennule ei saadagi enne aprilli. Talvemesilased on ühed kõige vastupidavamad mesilased, nendest sõltub  mesilaspere kääsolev mesindushooaeg. Nemad on need kes kasvasid juuli II poole ja augustis munetud munadest ja elavad kuni juuni alguseini.

Jätkub mesindusinvenrtari ettevalmistamine hooajaks. Paar pere vajavad toidu lisamist söödaraamide näol. Tühjadelt raamidelt raputan mesilased tarru ja asendan söödaraamidega. Kõik võtab mõne minuti. Sama kiirelt käib võrdsustamine.error: Content is protected !!